Gemeenten hebben de sleutel in handen tot inclusief ouderenbeleid

Op 30 november en 1 december 2017 vond de vorming- en planningstweedaagse van ABVV Senioren plaats te Floréal Blankenberge. Dit jaar stond volledig in teken van de gemeenteraadsverkiezingen 2018.


Onder invloed van de vergrijzing en de stijgende levensverwachting, neemt het aantal 65-plussers in de Vlaamse steden en gemeenten sterk toe. Lokale besturen staan voor een uitdaging. Zij moeten hun aanbod aan diensten en infrastructuren hervormen, om te beantwoorden aan de eigenheden van de senioren in allerlei domeinen zoals huisvesting, vervoer en sociale dienstverlening.  Het is belangrijk om ouderen hier actief in te betrekken.

Tijdens de tweedaagse werd er serieus gedebatteerd over thema’s die senioren aanbelangen op gemeentelijk niveau: toegankelijkheid van de gemeente, de integratie van het OCMW in het lokaal bestuur, mobiliteit en klimaat en energie. Daarnaast werden de senioren ook zelf aan het werk gezet om tot een betere stad te komen. De tweedaagse sloten we af met een nieuw jaarplan en de lancering van de campagne #ZorgZonderZorgen. Het was een fantastische editie!