Eugeen Van Mieghem 1875-1930 en de emigranten van Red Star Line

Een expo in Kazerne Dossin

Beelden van grote groepen immigranten die zich willen vestigen in Europa zijn tegenwoordig op ons netvlies gebrand. Honderd jaar geleden was de situatie omgekeerd: miljoenen mensen emigreerden vanuit Europa naar de VS op zoek naar betere levensomstandigheden; onder hen ook vele Joodse migranten.


Portretten van migranten

De Antwerpse sociale kunstenaar Eugeen van Mieghem (1875-1930) verbeeldde ruim een eeuw geleden op aangrijpende wijze de vele Joodse emigranten die vanuit Antwerpen met de Red Star Line vertrokken naar de Verenigde Staten op zoek naar betere levensomstandigheden. De Red Star Line vervoerde in de periode 1873-1934 circa 2 miljoen landverhuizers en Antwerpen was een van de belangrijkste Europese vertrekhavens. In zijn kunst toont Eugeen van Mieghem intense gevoelens van mededogen voor de emigranten. Hij was een ‘kunstenaar van het volk’ en gaf de migranten op aangrijpende wijze een gezicht. De wereld passeerde als het ware voor zijn deur, hij woonde in de ouderlijke herberg in de Montevideostraat (waar zich nu het Red Star Line Museum bevindt).

Emigranten in de Montevideostraat, pastel 23 x 35 cm, 1899, privéverzameling.

Waar?

Kazerne Dossin is een museum, memoriaal en onderzoekscentrum over Holocaust en Mensenrechten. Het museum vertrekt vanuit het Belgische verhaal van Jodenvervolging en de Holocaust om te reflecteren over hedendaagse fenomenen van racisme, uitsluiting en discriminatie. Daarnaast wil Kazerne Dossin ook een analyse maken van groepsgeweld in de samenleving, als mogelijke opstap naar genocide. Zo draagt dit museum bij tot een educatief maatschappelijk project waarin burgerzin, democratische weerbaarheid en verdediging van individuele basisvrijheden centraal staan.

Contact

  • Dorine Deloof - Administratief Medewerkster - 02 289 01 81

Andere sites