(0)

Selecteer Regio

Belangrijke weetjes voor jobstudenten

Massa‘s studenten klussen bij. Tijdens de vakanties én tijdens het schooljaar. Maar het is allemaal niet zo eenvoudig... Vanaf nu heeft het jobstudentenstatuut voor jou geen geheimen meer?!?


1. Wie kan werken als jobstudent?

Elke jongere vanaf 16 jaar, kan een “overeenkomst voor tewerkstelling van studenten” afsluiten.
Maar je kan eveneens als jobstudent werken:

  • als je 15 jaar bent en tenminste de eerste twee jaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan hebt doorlopen (je hoeft dus niet geslaagd te zijn).
  • als je vrije student, thesisstudent, doctoraatsstudent of aggregatiestudent (lerarenopleiding) bent en als je een examen voor de centrale examencommissie voorbereidt, voor zover je hoofdstatuut dat van student is.
  • als je een contract deeltijds leren / werken hebt én enkel kinderbijslag ontvangt (en dus geen werkloosheidsuitkering of loon of een andere uitkering): kan je als jobstudent enkel werken tijdens de schoolvakanties.

2. Jobstudent of werkstudent?

De benamingen worden in verschillende betekenissen gebruikt. Eigenlijk wil men zo het verschil duidelijker maken tussen een student die werkt tijdens het schooljaar (in de weekends bijvoorbeeld) en een student die werkt in de vakanties. Meestal werkt het enkel verwarrend.

Het zijn eigenlijk allemaal jobstudenten. Er moet alleen met verschillende regeltjes rekening gehouden worden. Het gaat voornamelijk over de hoogte van het bijdragepercentage voor de sociale zekerheid.

3. RSZ-bijdragen: 13,07% of 4,5% of 2,5% ?

Je kan tijdens het kalenderjaar 475 uren werken als student zonder dat je hiervoor de volledige RSZ-bijdrage moet betalen, maar wel een solidariteitsbijdrage van 2,5%.
 

Studenten tijdens het schooljaar (in de weekends bijvoorbeeld) betalen normaal gezien dus wél aan de volledige RSZ-bijdrage van 13,07% vanf het 476ste uur dat ze aan het werk zijn

Wanneer je echter verschillende jobs wil uitvoeren of gewone RSZ-bijdragen en solidariteitsbijdragen wil combineren, wordt het pas écht ingewikkeld en raden we iedereen aan contact met ons op te nemen.

4. Kinderbijslag

Om je kinderbijslag te behouden, werk je tijdens de eerste twee kwartalen (jan/feb/ma en april/mei/juni) én tijdens het laatste kwartaal (okt/nov/dec) niet méér dan 240 uren.

Tijdens de zomervakantieperiode (juli/aug/sept), het derde kwartaal dus, kan je onbeperkt werken zonder je kinderbijslag te verliezen indien je geen schoolverlater bent.

5. Belastingen betalen?

Voordat een jobstudent zelf belastingen moet betalen moet hij/zij al meer verdienen dan €7.270 op jaarbasis.

Veel belangrijker is dat de student ten laste kan blijven van de ouders… Zoniet dienen zij méér belastingen te betalen. Men spreekt hier dan wel over grenzen voor de Nettobestaansmiddelen (wat niet exact hetzelfde is als Netto Belastbaar Inkomen). Deze grens is dit jaar vastgelegd op € 3.200 voor kinderen van alleenstaande ouders is dat € 4.620 en voor gehandicapte kinderen van alleenstaande ouders is dat € 5.860.

Voor de berekeningsformules van Netto Belastbaar Inkomen en Netto Bestaansmiddelen verwijzen we naar onze website of onze brochures.

Een studentenjob via interim? Begin nooit met werken voor je contract is getekend!

Doe je een studentenjob via een interimbureau? Dan geldt er vanaf 1 oktober 2016 een nieuwe regel voor jou. Vanaf dan moet je een overeenkomst hebben voor je aan de slag gaat. Heel belangrijk want een getekende arbeidsovereenkomst geeft je zekerheid. Bijvoorbeeld over je loon of hoe lang je het werk gaat doen. Maar het verzekert je ook bij een arbeidsongeval. 

Er zijn 2 mogelijkheden. Ofwel onderteken je met je e-ID (je elektronische identiteitskaart) en je pincode. Je hebt dan wel een kaartlezer nodig. Ofwel kies je voor een paswoord. Dit paswoord moet je eenmalig aanmaken.

Hoe werkt het precies?

  • Je krijgt een mail of sms dat je contract er is
  • Je klikt op ‘contract lezen en ondertekenen’
  • Je ondertekent met je e-ID of je paswoord

De contracten worden opgeslagen zodat je ze gemakkelijk kunt terugvinden. Meer info over het elektronische contract vind je op www.rechtenuitzendkract.be.

Wat verandert er?

Als interimkracht was het in orde om pas na 2 dagen prestaties een getekend contract te hebben.  Werd je ziek die eerste 2 dagen, dan kon de werkgever je contract nog aanpassen of opzeggen. Ook het loon werd soms verlaagd. Niet eerlijk, vond het ABVV, en heeft ervoor gezorgd dat deze praktijken niet meer mogelijk zijn. Voortaan moet je een getekend contract hebben voordat je begint met werken.

Maar dan moet ik voor elk contract eerst langs het interimkantoor?

Ja, als jij met een pen een papieren contract moet ondertekenen zit er niks anders op. Maar het kan ook elektronisch. Maak hierover een afspraak met je interimkantoor en onderteken je contract thuis achter je pc of met je smartphone. 

6. De beste informatie & advies: Magik?

Jobstudenten en hun ouders informeren zich best goed over alle regeltjes. Ze kunnen zich hiervoor best richten tot de vakbond.

Speciaal voor scholieren en studenten biedt ABVV-jongeren het Magik?-lidmaatschap aan. Je wordt gratis lid en blijft dat zolang je student bent.
De leden krijgen gratis alle informatie, advies en rechtsbijstand en een leuk eigentijds ledenblad waarin ze goed op de hoogte gehouden worden.

ABVV-jongeren biedt hen ook de meest volledige en correcte informatiebrochure aan en ook al is het Magik?-lidmaatschap gratis, de jongerenwerking van het ABVV en ook het volledige ABVV staat vierkant achter deze aangesloten jobstudenten. 

Voor meer informatie over de algemene regeling of voor jouw specifieke situatie contacteer ons!

Mag ik eens wat vragen?Velden met een * zijn verplicht

Contact

  •   -  - 

Terug Top