(0)

Selecteer Regio

PARLEMENTARIER VOOR EEN DAG

Magik? en Globelink denken na over de toekomst van werk.


Waardig werk voor iedereen!

Vrijdag 29 april, Magik? afgevaardigden Jeff Jonckers en Nico de Jager haasten zich naar het Vlaams Parlement. In alle vroegte verkeerde afslag genomen? Zeker niet. Die dag komen 500 jongeren vanuit heel Vlaanderen naar Brussel voor de afsluitende dag van het project KRAS, een initiatief van jeugddienst Globelink. KRAS zet jongeren aan om eens na te denken over een actueel onderwerp en dan vanuit zowel nationaal als internationaal oogpunt. Het thema waarover deze keer gesproken werd was ‘waardig werk’. En deze kans laat ook Magik? niet liggen om te horen hoe jongeren denken over ‘waardig werk’ maar ook om zelf standpunten naar voren te kunnen brengen.

Waardig werk is volgens de Internationale Arbeidsorganisatie: -vrij gekozen werk, -met een inkomen dat de gezinsbehoeften dekt, -met respect voor fundamentele arbeidsrechten zoals het recht op organisatie en collectieve arbeidsonderhandelingen, -met sociale bescherming, -met sociale dialoog, -met gelijkheid tussen alle mannen en vrouwen

Alle werknemers moeten hun rechten kunnen verdedigen!

De Kamer, de Senaat en het Vlaams Parlement vormen het decor voor drie discussiegroepen, waarin het economische, het ecologische en het sociale aspect wordt behandeld. Verschillende commissies bedenken oplossingen en geven adviezen rond verschillende vragen als ‘hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren optimale kansen krijgen op de arbeidsmarkt’ of ‘hoe zorgen we ervoor dat het economisch beleid de klimaatopwarming onder de 2 graden houdt’. De vraag waar Magik? zich mede over heeft gebogen is hoe we ervoor kunnen zorgen dat werknemers wereldwijd in hun bedrijf hun rechten kunnen verdedigen.

En wat is het advies?

Het advies aan de Belgische regering is dat die ervoor pleit dat de bevoegde internationale organisatie (het VN-comité voor Economisch, Sociaal en Cultureel Recht) meer macht krijgt om straffen uit te delen, labels toe te kennen of in te trekken wanneer de rechten van de arbeiders niet worden gerespecteerd. Het advies aan de Vlaamse regering is dat die ervoor moet zorgen dat de openbare omroep in geval van arbeidsconflicten de standpunten van werkgevers, werknemers en slachtoffers objectief toelicht. En dat vooral het doel en de achtergrond van het conflict duidelijk moet worden uitgelegd. Een aantal politici en experten ondersteunde de deelnemers, waaronder Hilde Crevits en Yasmine Kherbache. Er werden creatieve ideeën naar voren gebracht maar ook concrete standpunten ingenomen. Feit is dat jongeren zich zorgen maken over wat de toekomst brengt. We zijn het niet eens met alle uitkomsten van deze dag. De verplichte gemeenschapsdienst voor werklozen, daar zijn we absoluut niet voor. Als je meer wilt weten over alle aanbevelingen kan dat. De resultaten zijn terug te vinden op de site van Globelink: http://www.globelink.be/kras/plenum-bxl-2016

Contact

  • Els Rits - administratief medewerkster - 02 289 01 50

Terug Top